Miletičova 80, 821 08 Bratislava

 02/53637015
 0903421277, 0903409499
 iplusv@iplusv.sk

Váš partner
pre príjemné bývanie

CertifikátSpoločnosť I+V správa nehnuteľností vznikla 2.4.2004, ako výsledok spojenia terajších konateľov Mária Mordavského a Ing. Romana Karnoka, ktorí spravujú nehnuteľnosti od roku 1999 ako živnostníci.

Hlavným cieľom našej firmy je informovanosť vlastníkov a z nej vyplývajúci dobrý pocit, že vedia akým spôsobom sa zaobchádza s ich finančnými prostriedkami a taktiež postupné zlepšovanie technického stavu domu, aby sme skvalitnili bývanie našich zákazníkov. Každý vlastník má možnosť kedykoľvek sa oboznámiť s kompletnou agendou týkajúcou sa správy domu (faktúry, úhrady, platby, všetky uzavreté zmluvy, korešpondencia, atď.). Raz mesačne informujeme Vami zvoleného zástupcu o všetkých pohyboch (príjmy a výdaje) na účte Vášho domu.

  • Zabezpečujeme základný výkon správy s ktorým sa bližšie môžete oboznámiť v našej ponuke a tak isto rozšírený výkon správy (spracovanie podkladov na čerpanie dotácií, zabezpečenie finančných prostriedkov na obnovu domu, právne a technické poradenstvo, atď.).
  • Spolupracujeme s firmami, ktoré v prípade finančnej núdze vedia zhotoviť práce aj na splátky bez navýšenia ceny.
  • Pri spracovaní zmluvy o výkone správy na konkrétny dom vždy zohľadňujeme individuálne požiadavky vlastníkov, aby sme sa čo najviac priblížili Vaším predstavám o správe domu.

Pri našej práci máme na zreteli, že sa staráme o nemalý majetok a finančné prostriedky, ktoré patria naším zákazníkom.

KLIENTSKA ZÓNA